Αίτημα για συνάντηση με εκπροσώπους του υπουργείου 2 3 2018