Αποφάσεις του Δ.Σ. του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών Γρεβενών

19/02/2019 - 20:40

Το  Δ.Σ.  του  Συλλόγου  Δασκάλων  και  Νηπιαγωγών  Ν. Γρεβενών  στη  συνεδρίαση  της  5-2-2019    αφού   συζήτησε  τα  παραπάνω  θέματα  αποφάσισε  τα  εξής:  

   1. Υπουργική  απόφαση  για  αυτοαξιολόγηση  σχολικής  μονάδας.

1. Είμαστε   ενάντια   στην  αυτοαξιολόγηση  της  Σχολικής   Μονάδας!

2. Απαιτούμε  να  καταργηθεί  όλο  το  υπάρχον  αντιδραστικό  νομοθετικό  πλαίσιο  για   την  αξιολόγηση!

3. Καλούμε  το  Δ.Σ.  της  ΔΟΕ  να  πάρει  απόφαση  για   ΑΠΕΡΓΙΑ- ΑΠΟΧΗ  από   κάθε  διαδικασία    αξιολόγησης!

4. Καλούμε  του  Συλλόγους  Διδασκόντων  να μη   συμμετέχουν  σε  καμιά  διαδικασία  αξιολόγησης! 

5.  Κανένας   συνάδελφος/ισσα    να  μη  συμπληρώσει  φόρμα  αξιολόγησης !  Δε  γινόμαστε  αξιολογητές  ούτε  αξιολογούμενοι!

    2. Μονιμοποίηση   αναπληρωτών  κινητοποιήσεις  Ιανουαρίου     2019  κατάργηση  του  άρθρου  103  του  Συντάγματος.

     Πρέπει  να  αποσυρθεί  η τροπολογία  απολύσεων των  αναπληρωτών και  να  καταργηθεί  το  άρθρο  103  του  Συντάγματος   ώστε  να  καταστεί  δυνατή   η  μονιμοποίησή  τους.

    3.Ειδική   Αγωγή   - Ομάδες  Εκπαιδευτικής  Υποστήριξης.

     Ζητάμε  από  τη   ΔΟΕ   να  κηρύξει   ΑΠΟΧΗ   ώστε  να  μη  συμμετέχουν  οι  συνάδελφοι  στις  διαδικασίες  συγκρότησης  και  λειτουργίας  των Ομάδων   Εκπαιδευτικής  Υποστήριξης,  που  προβλέπονται  από  το  νόμο  4547/2018,  γιατί  δεν  μπορεί  να  εναπόκειται  στους  συναδέλφους  η  διαδικασία  αξιολόγησης  των  παιδιών  με  ειδικές  ανάγκες

 ( που  πρέπει  να  είναι  έργο  διεπιστημονικής    επιτροπής)  καθώς  και  της εκπαιδευτικής  υποστήριξης  των  παιδιών  αυτών, χωρίς  επιστημονική  διάγνωση!  Διεκδικούμε  τη  στελέχωση  όλων  των αναγκαίων  δομών  Ειδικής  Αγωγής    με  μόνιμους  διορισμούς, ώστε  να  μπορεί  κάθε  παιδί  με ειδικές  ανάγκες,  να  έχει  έγκαιρη  διάγνωση  και  άμεση  εκπαιδευτική  υποστήριξη, στη  δομή  του δημόσιου  σχολείου  που έχει  ανάγκη!

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                 Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                                       Παλάσκας Κωνσταντίνος                                               Χαριζούλης   Βασίλειος

 

 

Βασική Κατηγορία: 

Νέα από το Π.Α.ΜΕ

Τελευταία νέα

Τα πιο διαβασμένα