ΕΛΜΕ ΠΕΙΡΑΙΑ : Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΑ Π.Π.Σ ΜΑΣ ΑΦΟΡΑ ΟΛΟΥΣ

15/11/2012 - 10:49

 

Το Δ.Σ. της ΕΛΜΕ Πειραιά επανέρχεται στο ζήτημα των “Πρότυπων- Πειραματικών σχολείων” (Π.Π.Σ.) με αφορμή την Υπουργική Απόφαση Φ.361.22/116672/Δ1/1-10-2012 «ορισμός κριτηρίων αξιολόγησης διευθυντών και εκπαιδευτικών στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία».                                 

    Με ανακοίνωση στις 12/5/2011 το Δ.Σ. της ΕΛΜΕ εξέφρασε την αντίθεσή του στο τότε ν/σ (τώρα Ν. 3966) για την ίδρυση των Π.Π.Σ., και τόνισε, μεταξύ άλλων,  ότι:

«..τα Π.Π.Σ είναι ενταγμένα στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για σχολεία “αριστείας”, για διαφοροποιημένα σχολεία, με διαφοροποίηση  των μαθητών (βλ. την ταξική θέση) όπως απαιτεί το “νέο σχολείο της αγοράς. Το ν/σ κινείται μακριά από κάθε παιδαγωγική αντίληψη για τα πειραματικά σχολεία, που ποτέ δεν εφαρμόστηκαν  (ούτε καν ο ν.1566).Τα  Π.Π.Σ. …θα χρησιμοποιηθούν για τη  γενίκευση της αξιολόγησης και της ανταγωνιστικής λειτουργίας των σχολείων. Γι’ αυτό τσακίζουν παραπέρα τις εργασιακές σχέσεις των εκπαιδευτικών, καταργώντας τις οργανικές θέσεις… Το Δ.Σ. καλεί τους Συλλόγους Διδασκόντων των Σχολείων να μην υποβάλουν φάκελο για τη μετατροπή τους σε Πρότυπο να αρνηθούν τη μετατροπή τους σε “κέντρα αριστείας”, θερμοκήπια των αυριανών μαϊντανών του κοινωνικο-οικονομικού συστήματος.»

          Οι παραπάνω εκτιμήσεις επιβεβαιώνονται πλήρως. Η πρόσφατη Υπουργική απόφαση έρχεται να υλοποιήσει τις σχετικές διατάξεις του νόμου για κατάργηση των οργανικών  θέσεων  στα Π.Π.Σ. Σύμφωνα με το νόμο όσοι εκπαιδευτικοί επιλεγούν, μετά από αξιολόγηση, θα τοποθετούνται στα Π.Π.Σ. για 5ετή θητεία. Μετά την 5ετία θ’ αξιολογούνται και πάλι, προκειμένου να ανανεωθεί η θητεία τους. Το Υπουργείο Παιδείας μάλιστα στην προσπάθειά του να υποχρεώσει τους εκπαιδευτικούς να υποβάλουν φάκελο και να συμμετάσχουν στην όλη διαδικασία της αξιολόγησης, χρησιμοποιεί τη  μέθοδο «του μαστίγιου και του καρότου». Όσοι εκπαιδευτικοί, απ’ αυτούς που έχουν οργανική στα Π.Π.Σ., υποβάλουν φάκελο και δεν επιλεγούν, τίθενται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ (Δ.Π.) και τοποθετούνται κατά προτεραιότητα στις κενές θέσεις της ειδικότητάς τους. Όσοι αρνηθούν να υποβάλουν φάκελο, χάνουν την οργανική τους στα Π.Π.Σ. και τίθενται στη Δ.Π.,  τοποθετούνται με βάση τα μόριά τους, με τη διαδικασία των τοποθετήσεων όλων των εκπαιδευτικών που είναι στη Δ.Π..

    Τα κριτήρια αξιολόγησης για τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στα Π.Π.Σ., σύμφωνα με την εγκύκλιο Φ.361.22/116672/Δ1/1-10-2012, είναι:

  1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ (σύνολο 31 μόρια). Περιλαμβάνει: Σπουδές (διδακτορικό, μεταπτυχιακό, 2ο πτυχίο, μετεκπαίδευση), Πιστοποίηση γνώσεων (γλώσσες, ΤΠΕ), Επιστημονικό έργο (συγγράμματα, άρθρα, εισηγήσεις, συμμετοχή στο σχεδιασμό και στην εκπόνηση εκπαιδευτικού υλικού).
  2. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ, ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ (μέχρι 44 μόρια)

Περιλαμβάνει: Διδακτική και επιμορφωτική εμπειρία, Προϋπηρεσία σε Π.Π.Σ. και επιστημονική και εκπαιδευτική επάρκεια.

      Η επιστημονική και εκπαιδευτική επάρκεια ιδιαίτερα (μέχρι 35 μόρια) περιλαμβάνει: Επιστημονική και διδακτική επάρκεια (αξιολογείται από το Σχολικό Σύμβουλο ο οποίος συνεκτιμά α) τον προσωπικό φάκελο που συμπληρώνει ο ίδιος ο εκπαιδευτικός, β) τη διδακτική-μαθησιακή διαδικασία στην τάξη μετά από παρακολούθηση 2 τουλάχιστον διδασκαλιών), Παρουσία του εκπαιδευτικού στο σχολείο (αξιολογείται από το Διευθυντή του Π.Π.Σ. σε συνεργασία με το Σχολικό Σύμβουλο και αφορά την ανάπτυξη “καινοτομιών”, υλοποίηση “καινοτόμων προγραμμάτων”, συμμετοχή στην “αυτοαξιολόγηση”, συνεργασία με το διευθυντή κ.λπ.).

3.     ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ (μέχρι 25 μόρια, χρόνος 15 λεπτά - εκπαιδευτικός ενώπιον επιτροπής, αφού  κάνει μια αυτοπαρουσίαση, καλείται να απαντήσει σε 2 ερωτήσεις).

    Δεν ήταν δυνατόν ν’ απουσιάζει από την αξιολόγηση η γνωστή  αμαρτωλή συνέντευξη (γνωστή από τις επιλογές στελεχών εκπαίδευσης). Μια υποκειμενική, διαβλητή και σε μεγάλο βαθμό στημένη διαδικασία, που προσβάλλει τον υποψήφιο και αφήνει έκθετους τους βαθμολογητές.

    Το έργο όμως του εκπαιδευτικού, η αγωγή και η διαμόρφωση της προσωπικότητας, είναι κοινωνικό και πολυσύνθετο,  και  η επιστημονική συγκρότηση, η παιδαγωγική κατάρτιση και η διδακτική ικανότητα δεν είναι ποσοτικά μεγέθη που μπορούν να μετρηθούν. Με τα παραπάνω κριτήρια, που στην πλειονότητά τους είναι και μη αντικειμενικά, καλός, άριστος εκπαιδευτικός θεωρείται αυτός που τρέχει πίσω απ’ τις υποτιθέμενες “καινοτόμες δράσεις”, τα προγράμματα της Ε.Ε., που κυνηγάει εφήμερες επιμορφώσεις και κάθε είδους “πιστοποιημένα” σεμινάρια (αντί να διεκδικήσει αληθινή, ετήσια επιμόρφωση με ευθύνη των ΑΕΙ και απαλλαγή από τα διδακτικά  καθήκοντα), ο εκπαιδευτικός που συμμορφώνεται-υλοποιεί την αντιεκπαιδευτική πολιτική κυβέρνησης-Ε.Ε.

           Καμμία αυταπάτη δεν πρέπει να υπάρχει για δήθεν καλή, “παιδαγωγική” αξιολόγηση. Στόχος της αξιολόγησης στην εκπαίδευση είναι να οικοδομηθεί το νέο σχολείο της αγοράς, της ανταγωνιστικότητας ανάμεσα στις σχολικές μονάδες, οι οποίες θα κατηγοριοποιηθούν σε άριστες και μη, με τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές να ταξινομούνται σε άριστους και μέτριους, νομιμοποιώντας και εδραιώνοντας μέσα από το διαφοροποιημένο σχολείο και πρόγραμμα την κοινωνική ανισότητα. Είναι το σχολείο που υψώνει νέους ταξικούς φραγμούς στη μόρφωση των παιδιών της εργατικής οικογένειας.

    Η  αξιολόγηση που επιχειρείται στα Π.Π.Σ. αφορά όλα τα σχολεία και όλους τους εκπαιδευτικούς, γιατί σύντομα επιδιώκεται να γενικευτεί σ’ όλη την εκπαίδευση και να χρησιμοποιηθεί για την ανατροπή των εργασιακών σχέσεων, την κατάργηση της οργανικής θέσης και της μονιμότητας.

 

    Το Δ.Σ. της ΕΛΜΕ, εμμένοντας στη θέση του να μη μετατραπεί κανένα σχολείο σε “Πρότυπο”, αποφάσισε τα εξής:

1) Καλεί τους εκπαιδευτικούς να μη συμμετέχουν σε καμία διαδικασία αξιολόγησης (μη υποβολή φακέλου, μη συμμετοχή στη συνέντευξη, μη συμπλήρωση ερωτηματολογίων).

 2) Δηλώνει την κατηγορηματική του αντίθεση στην κατάργηση της οργανικής θέσης στα Π.Π.Σ.

 3) Απαιτεί ο χαρακτηρισμός της οργανικής θέσης, η τοποθέτηση σ’ αυτήν και η υπεραριθμία στα Π.Π.Σ. να γίνουν με βάση τα όσα ίσχυαν πριν την ψήφιση του ν.3966.

   4) Διεκδικεί κατάργηση του ν.3966 για τα Π.Π.Σ., γι’ αυτό και καλεί τους συλλόγους διδασκόντων των Π.Π.Σ. να ζητήσουν αποχαρακτηρισμό των σχολικών μονάδων τους ως πρότυπα και τη λειτουργία τους ως κανονικά πειραματικά.

   5) Θυμίζει ότι στέλεχος που αναλαμβάνει οποιονδήποτε ρόλο στην εφαρμογή της αξιολόγησης δεν έχει θέση στο συνδικαλιστικό κίνημα.

 

                                           ΓΙΑ THN EΛME 

Βασική Κατηγορία: 

Νέα από το Π.Α.ΜΕ

Τελευταία νέα

Τα πιο διαβασμένα