ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΣΕ ΠΑΜΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΔΟΕ