ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ Σ. ΜΑΡΙΝΗ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ