ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ Ε. ΜΕΛΑ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ