Α.Σ.Ε. Λέσβου: Ενημέρωση για τη συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ της 21ης Ιανουαρίου 2019

29/01/2019 - 14:36

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΗΣ ΑΣΕ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΥΣΠΕ ΛΕΣΒΟΥ ΤΗΣ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Στη συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ ΛΕΣΒΟΥ στις 21/1 συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα:

1.Εκδίκαση  ενστάσεων κατά των Πινάκων μορίων μετάθεσης – Οριστικοποίηση Πινάκων

2. Εξέταση αιτημάτων εκπαιδευτικών για αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου

3. Ανάθεση υπερωριών για κατ’ οίκον διδασκαλία.

4. Εξέταση αιτημάτων εκπαιδευτικών  για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου

5. Τοποθετήσεις – Τροποποιήσεις τοποθετήσεων εκπαιδευτικών

6. Αναγνώριση προϋπηρεσίας

Για τα πρώτα τρία θέματα ψηφίσαμε θετικά σε όλες τις περιπτώσεις. Ειδικότερα για το θέμα της αναγνώρισης συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου, θεωρούμε ότι όλα τα μεταπτυχιακά που κάνουν οι συνάδελφοι πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνάφεια με το επάγγελμα του εκπαιδευτικού το οποίο αφορά τη συνολική διαμόρφωση της προσωπικότητας του παιδιού.

Για το τέταρτο θέμα ψηφίσαμε θετικά σε όλες τις αιτήσεις των συναδέλφων, τη στιγμή που σε μια περίπτωση συναδέλφισσας που ζητούσε άδεια για να εργαστεί σε αγροτική επιχείρηση ελαιούχων σπόρων, η   πλειοψηφία του ΠΥΣΠΕ δεν ενέκρινε τη συμπληρωματική απασχόληση της συναδέλφισσας με την αιτιολογία ότι δεν το επιτρέπει η σχετική νομοθεσία. Θέση μας είναι ότι δεν πρέπει να στερούμε τη δυνατότητα στους συναδέλφους να συμπληρώνουν το ήδη πετσοκομμένο εισόδημά τους από τις αντεργατικές πολιτικές όλων των μέχρι τώρα κυβερνήσεων.

Στο θέμα της τοποθέτησης αναπληρωτών σε λειτουργικά κενά, επαναλάβαμε την πάγια θέση μας για κάλυψη όλων των κενών στα σχολεία από την 1η Σεπτεμβρίου σε μία φάση και ότι σε κάθε κενό που δημιουργείται θα πρέπει πρώτα να ειδοποιούνται οι αναπληρωτές συνάδελφοι που ήδη έχουν τοποθετηθεί σε σχολεία αν θέλουν να κάνουν βελτίωση θέσης και μετά να τοποθετούνται στα εναπομείναντα κενά οι αναπληρωτές συνάδελφοι που έρχονται

Τέλος, για το θέμα της αναγνώρισης προϋπηρεσίας, ψηφίσαμε να αναγνωριστεί σε όλους τους συναδέλφους μισθολογικά ανεξάρτητα από το είδος και τη σχέση της εργασίας που είχαν προσφέρει,  αλλά και ως εκπαιδευτική προϋπηρεσία αν έχει προσφερθεί στην εκπαίδευση. Έτσι, μειοψηφήσαμε  σε ορισμένες περιπτώσεις συναδέλφων όπου η πλειοψηφία του ΠΥΣΠΕ, επικαλούμενη τη σχετική νομοθεσία, δεν ενέκρινε την αναγνώριση της προϋπηρεσίας των συναδέλφων.

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Πάγια θέση μας είναι να υπερασπιζόμαστε στα Υπηρεσιακά Συμβούλια τα συμφέροντα των συναδέλφων ως εργαζόμενων και όχι να συμπεριφερόμαστε ως θεματοφύλακες της αντεργατικής νομοθεσίας των κυβερνήσεων που υπηρετούν τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) και του κεφαλαίου.

Σε αυτή τη θέση μας παραμένουμε και θα παραμείνουμε σταθεροί.

Οι αιρετοί οι εκλεγμένοι με το ψηφοδέλτιο της ΑΣΕ

Μαδυτινός Κωνσταντίνος, τακτικός

Γιαννέλλης Βασίλειος, αναπληρωματικός

Βασική Κατηγορία: 

Νέα από το Π.Α.ΜΕ

Τελευταία νέα

Τα πιο διαβασμένα