ΕΛΜΕ Καβάλας: Για την αναδρομολόγηση γραπτών από βαθμολογικό κέντρο της Καβάλας

22/06/2019 - 09:56
Eίμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, κατόπιν μαρτυριών συναδέλφων βαθμολογητών, που εκλήθησαν από την Καβάλα, τη Δράμα και την Ξάνθη, ότι στο 54ο Βαθμολογικό Κέντρο Καβάλας μετά την πρώτη ημέρα διεξαγωγής των Πανελλαδικών Εξετάσεων (7-6-2019) παρελήφθη συγκεκριμένος αριθμός γραπτών Νεοελληνικής Γλώσσας και ξεκίνησε η βαθμολόγησή τους.
Ωστόσο, την Τρίτη 11-6-2019, το Βαθμολογικό Κέντρο ενημέρωσε μέρος του σώματος των βαθμολογητών, όλων των ειδικοτήτων, ότι εξαιρούνται από τη βαθμολόγηση των μαθημάτων Προσανατολισμού λόγω της δραματικής μείωσης του αριθμού των γραπτών. Ως εκ τούτου εξαιρέθηκαν από τη βαθμολόγηση περίπου τα 2/3 των βαθμολογητών.
Εν συνεχεία και λόγω της εύλογης αναστάτωσης που δημιουργήθηκε, ο Πρόεδρος του Β.Κ. συγκέντρωσε όλους τους παρόντες Βαθμολογητές και το λοιπό προσωπικό του Β.Κ. και διευκρίνισε ότι έγινε «αναδρομολόγηση» των γραπτών, λόγω κάποιου «συστημικού λάθους», μίλησε για «προσωπική αστοχία» και ανέλαβε πλήρως την ευθύνη.
Παρά το γεγονός ότι δημιουργήθηκε μεγάλη σύγχυση στο σώμα των Βαθμολογητών και διαταράχθηκε η ήρεμη ατμόσφαιρα, που πρέπει να επικρατεί για να διεξάγεται απρόσκοπτα η βαθμολόγηση, οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν συνέχισαν και περάτωσαν τη διαδικασία, δεδομένου ότι οι Πανελλαδικές εξετάσεις ήταν σε εξέλιξη και όφειλαν να προστατέψουν την αξιοπιστία της διαδικασίας και να διαφυλάξουν την ηρεμία των υποψηφίων.
Αναπάντητα παραμένουν τα εξής ερωτήματα, για τα οποία και ζητούμε άμεσα επαρκείς εξηγήσεις:
1. Για ποιον λόγο έγινε αναδρομολόγηση των γραπτών από το Β.Κ. Καβάλας;
2. Με ποια απόφαση και τίνος φορέα έγινε η αναδρομολόγηση;
Παρακαλούμε να μας απαντήσετε εγγράφως στα ανωτέρω ερωτήματα.
Βασική Κατηγορία: 

Νέα από το Π.Α.ΜΕ

Τελευταία νέα

Τα πιο διαβασμένα