Αγωνιστική Συνδικαλιστική Κίνηση Ιδ. Εκπαιδ.

Ανακοίνωση για τη νέα σχολική χρονιά

17/09/2021 - 12:49

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ

Συνάδελφοι, με το κείμενο αυτό παρουσιάζουμε το βασικό θεσμικό πλαίσιο που αφορά τις εργασιακές σχέσεις στα ιδιωτικά σχολεία, προκειμένου να έχετε γνώση των δικαιωμάτων που έχει ο ιδιωτικός εκπαιδευτικός στο συγκεκριμένο εργασιακό χώρο. Πρόκειται για δικαιώματα που έχουν δεχθεί αλλεπάλληλα πλήγματα, κατά τα τελευταία χρόνια με κορύφωση, βέβαια, τον άθλιο νόμο 4713/2020 του περασμένου καλοκαιριού, που έρχεται ως συνέχεια προηγούμενων νόμων και έχει ως επιστέγασμα τον νόμο Χατζηδάκη ο οποίος φέρνει το απλήρωτο δεκάωρο με ό,τι συνέπειες αυτό επιφέρει στις εργασιακές μας σχέσεις και την αυθαίρετη καταπάτηση του ωραρίου μας. Παρ ́ όλα αυτά, είναι αναγκαίο να ξέρουμε, έστω και σε αυτό το ζοφερό τοπίο, ποια είναι τα περιθώρια να αντιδράσουμε στις δεδομένες προσπάθειες των εργοδοτών να καταπατήσουν ακόμα και αυτούς τους νόμους που είναι κομμένοι και ραμμένοι στα μέτρα τους.

Α. Σύμβαση εργασίας.
- Η σύμβαση εργασίας είναι αορίστου χρόνου και μπορεί να καταγγελθεί από τον εργοδότη οποτεδήποτε μέσα στη σχολική χρονιά. Μετά την ψήφιση του ν. 4713/2020, η καταγγελία της σύμβασης ούτε αιτιολογείται ούτε ελέγχεται άμεσα από κανένα φορέα ως προς τον καταχρηστικό ή/και εκδικητικό χαρακτήρα της. Πρακτικά, αυτή η ρύθμιση έχει οδηγήσει σε προφανώς καταχρηστικές απολύσεις εκπαιδευτικών με το τέλος του διδακτικού έτους, προκειμένου να απαλλαγεί ο εργοδότης από την υποχρέωση καταβολής των μισθών κατά τους θερινούς μήνες, ενώ στις περιπτώσεις απόλυσης πριν συμπληρωθεί ένας χρόνος εργασίας δεν υποχρεούται να καταβάλει αποζημίωση.
- Μετά τη σύναψη της ατομικής σύμβασης εργασίας, το σχολείο αιτείται από την οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης έκδοση διοριστηρίου, προκειμένου η παροχή εργασίας απ ́ τον ιδιωτικό εκπαιδευτικό να είναι νόμιμη και να προσμετράται στην εκπαιδευτική του υπηρεσία. Ο εκπαιδευτικός πρέπει να λαμβάνει αντίγραφο του διοριστηρίου του. Βασική προϋπόθεση για την έκδοση διοριστηρίου είναι η εγγραφή του εκπαιδευτικού στην Επετηρίδα Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών.
- Σε περίπτωση πρόσληψης αναπληρωτή συνάπτεται σύμβαση που λήγει με την επιστροφή του αναπληρούμενου συναδέλφου. Στον ως άνω νόμο προστέθηκε διάταξη με τη οποία δίνεται το δικαίωμα στον εργοδότη να ζητήσει αντικατάσταση του αναπληρωτή πριν την επιστροφή του αναπληρούμενενου.
- Η αμοιβή των ιδιωτικών εκπαιδευτικών είναι τουλάχιστον ίση με αυτήν των δημόσιων εκπαιδευτικών, με ό,τι ισχύει για την κατάταξη σε μισθολογικά κλιμάκια.

Β. Συμβατικές υποχρεώσεις – Ωράριο εργασίας
- Ο χρόνος εργασίας είναι αυτός που ορίζεται από τη σχετική νομοθεσία για τους δημόσιους εκπαιδευτικούς: Μέγιστη υποχρεωτική παρουσία στο σχολείο κατά τις ώρες του διδακτικού ωραρίου για τον εκπαιδευτικό με πλήρες ωράριο είναι οι 30 εβδομαδιαίως. Οποιαδήποτε παροχή εργασίας πέραν των παραπάνω (π.χ. απογευματινές δραστηριότητες) είναι προαιρετική και αμείβεται πέραν του κανονικού μισθού. Να σημειωθεί, βέβαια, ότι υπό την έμμεση ή άμεση απειλή της αναιτιώδους απόλυσης σε πολλές περιπτώσεις ο προαιρετικός χαρακτήρας της υπερωριακής απασχόλησης καθίσταται κατ ́ουσίαν υποχρεωτικός. Επιπλέον, με το νέο νόμο, δεν προσμετρώνται οι ώρες των απογευματινών δραστηριοτήτων στις ώρες του διοριστηρίου.
- Αν δεν υπάρξει μείωση των τμημάτων και των ωρών διδασκαλίας σε ένα σχολείο, κανένας εκπαιδευτικός δεν υποχρεούται να αποδεχθεί μείωση των ωρών διδασκαλίας που ορίζονται από το διοριστήριό του. Με το νέο νόμο, όμως, δίνεται η δυνατότητα για “εθελοντική” παραίτηση από μέρος του ωραρίου του, κάτι που αξιοποιείται δεόντως από τους εργοδότες για εξαναγκαστική μείωση υπό την απειλή της αναιτιώδους απόλυσης.
-Ισχύουν για τις αναθέσεις των μαθημάτων όσα προβλέπονται για τα δημόσια σχολεία, ανάλογα με την ειδικότητα του κάθε συναδέλφου.
- Απαγορεύεται η παροχή άλλων υπηρεσιών πλην των εκπαιδευτικών από τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς στο σχολείο (π.χ. συνοδοί σχολικών). Και εδώ, βέβαια, αυτή η απαγόρευση παραβιάζεται σε πολλές περιπτώσεις.

Γ. Αδειες
Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί δικαιούνται τις ίδιες άδειες με τους δημόσιους συναδέλφους τους, με την εξαίρεση των αναρρωτικών, για τις οποίες ισχύουν όσα προβλέπονται από τον ασφαλιστικό φορέα τους. Μέχρι πέρυσι, οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί είχαν δικαίωμα λήψης εκπαιδευτικής άδειας μετ ́ αποδοχών, κάτι που η παρούσα ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας έχει θέσει σε αμφισβήτηση, καθώς για τη φετινή χρονιά δεν έχει βγει απόφαση σχετική με το θέμα αυτό.

Συνάδελφοι, όλα τα παραπάνω δείχνουν ότι είμαστε υποχρεωμένοι, νέοι και παλιοί συνάδελφοι, να λειτουργήσουμε σε ένα πολύ δύσκολο, εκμεταλλευτικό περιβάλλον, όπως το όρισαν οι νόμοι του κράτους, αλλά και η εργοδοτική αυθαιρεσία. Απέναντι σε αυτά έχουμε τη δυνατότητα να αντιδράσουμε:

1. Εγγραφόμαστε στο επιχειρησιακό ή ομοιοεπαγγελματικό σωματείο μας (ΣΙΕΛ). Ιδιαίτερα ενισχύουμε το κλαδικό σωματείο εργαζομένων στην ιδιωτική εκπαίδευση «ΒΥΡΩΝΑΣ», στο οποίο δίνεται η δυνατότητα να συσπειρωθούμε όλοι οι εργαζόμενοι στην ιδιωτική εκπαίδευση και να καταγγείλουμε κάθε έμμεση ή άμεση πίεση ή απειλή που δεχόμαστε από τους εργοδότες μας. Τα δικαιώματά μας τα κατακτήσαμε μέσω της συλλογικής πάλης και των αγώνων, μέσω του σωματείου μας. Αυτό είναι το σπίτι μας, το καταφύγιό μας απέναντι στους νόμους που στρέφονται εναντίον μας, απέναντι στην αυθαιρεσία των σχολαρχών. Κανείς δεν είναι μόνος του!
2. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να αποδεχθούμε την υπογραφή καμίας σύμβασης που περιλαμβάνει υποχρεώσεις που υπερβαίνουν όσες επιβάλλονται από το νόμο, όπως αναφέρονται παραπάνω.
3. Απαιτούμε την έγκαιρη έκδοση του διοριστηρίου μας.
4. Αρνούμαστε την αποδοχή οποιασδήποτε μείωσης του διδακτικού ωραρίου μας και καταγγέλλουμε την οποιαδήποτε πίεση δεχθούμε προς αυτήν την κατεύθυνση.
5. Καταγγέλλουμε οποιαδήποτε καθυστέρηση στη μισθοδοσία.
6. Προσφεύγουμε και καταγγέλλουμε στο σωματείο μας οποιαδήποτε “νόμιμη” απόλυση στο μέσον ή στο τέλος του διδακτικού έτους, που τείνει να γίνει θεσμός σε πολλά μικρά σχολεία και κυρίως νηπιαγωγεία.

Απαιτούμε:
- Επαναφορά του άμεσου ελέγχου των καταγγελιών σύμβασης.
- Επαναφορά δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα, αδείας.
- Όλες οι ώρες παροχής εργασίας από εκπαιδευτικούς εκτός του ωρολογίου προγράμματος (π.χ. απογευματινές δραστηριότητες) να προσμετρώνται ως ώρες διοριστηρίου.
- Αποκατάσταση των επικουρικών συντάξεων.
- Δεκαπενταμελή τμήματα και επαναλαμβανόμενα δωρεάν τεστ για μαθητές και εκπαιδευτικούς με ευθύνη του ΕΟΔΥ, ωε ελάχιστες προϋποθέσεις για την ασφαλή λειτουργία των σχολείων σε συνθήκες πανδημίας.
- Καμία αναμετάδοση μαθήματος από την τάξη.

Κυρίως, δεν ξεχνάμε ποιοι είμαστε: Είμαστε εργαζόμενοι και εκπαιδευτικοί. Παλεύουμε με όλους τους εργαζόμενους για τα δικαιώματά μας και όλους τους εκπαιδευτικούς για να σταθούμε στο ύψος του λειτουργήματός μας.

Βασική Κατηγορία: 

Νέα από το Π.Α.ΜΕ

Τελευταία νέα

Τα πιο διαβασμένα