Για την ηλεκτρονική απογραφή των δημοσίων υπαλλήλων, των εκπαιδευτικών. Ανακοίνωση της Πανελλαδικής Γραμματείας Εκπαιδευτικών του ΠΑΜΕ

28/06/2010 - 22:43

Η κυβέρνηση, με κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και οικονομικών, απαιτεί εκβιαστικά από τους Δημόσιους Υπάλληλους να απογραφούν ηλεκτρονικά συμπληρώνοντας μια φόρμα με πληθώρα στοιχείων που αφορούν στην προσωπική και υπηρεσιακή κατάστασή τους.

Την απογραφή αυτή η κυβέρνηση τη θέλει, όπως λέει, για να την χρησιμοποιήσει στη μισθοδοσία των Δημοσίων Υπαλλήλων που θα την διεκπεραιώνει ένας ενιαίος φορέας μισθοδοσίας ο οποίος θα συγκροτηθεί το επόμενο διάστημα σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση.

Κατ’ αρχήν μια τέτοια καταγραφή έχουν υποχρέωση να την κάνουν οι κρατικές δημόσιες υπηρεσίες που έχουν πλήρη και ακριβή στοιχεία των εργαζομένων σ’ αυτές.

Το κύριο όμως είναι ότι μια τέτοια καταγραφή ενέχει τον κίνδυνο του ηλεκτρονικού φακελώματοςγια συγκεκριμένες χρήσεις σε βάρος του υπαλλήλου ιδιαίτερα στις σημερινές συνθήκες της ακραίας αντεργατικής επίθεσης του κεφαλαίου, της κυβέρνησης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΔΝΤ και των άλλων οργανισμών του κεφαλαίου.

Πέρα όμως από τα παραπάνω και αν ακόμα η καταγραφή αυτή όντως θα χρησιμοποιηθεί για τη μισθοδοσία των εργαζομένων στο δημόσιο, η μισθοδοσία και με αυτόν τον τρόπο δεν διασφαλίζει την χωρίς επιβάρυνση καταβολή των μισθών, αφού κάτι τέτοιο δεν αναφέρεται στην σχετική κοινή υπουργική απόφαση.

Οι εργαζόμενοι στο δημόσιο, θα πρέπει να καταγγείλουν τις όποιες αντεργατικές κυβερνητικές προθέσεις και να απαιτήσουν να μη χρησιμοποιηθεί κατ’ ουδένα τρόπο η ηλεκτρονική καταγραφή των δημοσίων υπαλλήλων ως ηλεκτρονικό φακέλωμα σε βάρος τους.

Επίσης θα πρέπει να απαιτήσουν, η μισθοδοσία τους, είτε γίνεται ηλεκτρονικά είτε με άλλο τρόπο, είτε γίνεται από ενιαίο φορέα είτε από περισσότερους φορείς, να γίνεται ανελλιπώς, τακτικά την 1ηκαι τη 15ητου κάθε μήνα και χωρίς καμιά επιβάρυνση των υπαλλήλων υπέρ του όποιου φορέα μισθοδοσίας και των εξουσιοδοτημένων από αυτόν τραπεζών που ενδεχόμενα θα αναλάβουν την καταβολή των μισθών.    

 

  • Το Υπουργείο Παιδείας διαθέτει όλα τα τυπικά στοιχειά που υποτίθεται ότι αναζητούνται. Ας τα δώσει. θα είναι υπόλογο αν δώσει οτιδήποτε άλλο που αφορά την προσωπικότητα, τη δράση των εκπαιδευτικών.
  • Καμιά διαφοροποίηση στο μισθό με βάση την «παραγωγικότητα» και τα κριτήρια της αγοράς.
  • Οχι στην αυτοαξιολόγηση και την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και των σχολείων, που συνδέεται με την απογραφή από το «παράθυρο».

 

 

Αθήνα 30 Ιουνίου 2010

Βασική Κατηγορία: 

Νέα από το Π.Α.ΜΕ

Τελευταία νέα

Τα πιο διαβασμένα