Κατάληψη Υπουργείου Εργασίας 2 Νοέμβρη 2017 - Όλοι στα Συλλαλητήρια 9 Νοέμβρη