ΟΜΙΛΙΑ ΗΛ. ΣΙΩΡΑ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΤΤΙΚΗ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ