Από την μουσικοθεατρική παράσταση - Ο Θεσσαλικός κύκλος