ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ