ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Γ. ΔΕΛΗ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ