87 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΔΟΕ ΟΜΙΛΙΑ του Σπ ΜΑΡΙΝΗ ΘΕΣΗ της ΑΣΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΟΕ