ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΙΩΝ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ