ΔΗΛΩΣΗ Α. ΚΑΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ