Κώστας Κατιμερτζόγλου, πρόεδρος Συλλόγου Π.Ε. "Σεφέρης"