Θεοδώρα Δριμάλα, πρόεδρος Συλλόγου Π.Ε. "Ρ. Ιμβριώτη"