Βασίλης Βατίστας, πρόεδρος Συλλόγου Π.Ε. "Πλουμπίδης"