Στέλιος Παλαρμάς, γραμματέας Δ.Σ. Συλλόγου Π.Ε. Πάτρας