ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ