Κινητοποίηση στο υπ. Παιδείας για τα ειδικά σχολεία