Η Θ. Δριμάλα στη συνέντευξη των Σωματείων Εκπαιδευτικών