εργαζόμενοι Μεβγαλ

Σύλλογος Π.Ε. Έλλη Αλεξίου: Ψήφισμα Συμπαράστασης

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ «ΜΕΒΓΑΛ» ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ
Συνεχίζουν ατσαλωμένοι τον απεργιακό τους αγώνα