Μωρομάνα

ΣΕΠΕ "Ο Σωκράτης": Ανάλγητη στάση της Δ/νσης ΠΕ Αν.Αττικής σε μωρομάνα!

Καταγγελία για ανάλγητη στάση της Δ/νσης Π.Ε. ΑΝ. Αττικής σε εκπαιδευτικό μωρομάνα!

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,