Βύρωνας

ΣΕΠΕ "Ρόζα Ιμβριώτη": Σφραγίστηκε το 4ο Δημοτικό και το 4ο Νηπ/γειο Βύρωνα!

ΣΦΡΑΓΙΣΤΗΚΕ ΤΟ 4Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟ 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΥΡΩΝΑ!

ΜΕΓΑΛΕΣ ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ! ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΑΣΦΑΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΕΓΑΣΕΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ!