ΣΕΠΕ "Σωκράτης": Αναλυτικά για τις άδειες των εκπαιδευτικών

16/09/2019 - 21:38

Αναλυτικά παρακάτω σχετικά με τις άδειες των εκπαιδευτικών

ΑΔΕΙΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ:
Ο Διευθυντής / Η Διευθύντρια του σχολείου χορηγεί:

 • Κανονική άδεια

 • Ειδική άδεια γάμου – θανάτου

 • Ειδική άδεια για γέννηση τέκνου (σε άντρες εκπαιδευτικούς)

 • Ειδική άδεια άσκησης εκλογικού δικαιώματος

 • Ειδική άδεια για συμμετοχή σε δίκη

 • Ειδική άδεια νοσήματος (22 ημερών)

 • Ειδική άδεια γονική (10 ημερών)

 • Άδεια γονική νοσηλείας τέκνου έως 18 ημερών (30 ημέρες άνευ αποδοχών)

 • Ειδική άδεια αναπηρίας

 • Ειδική άδεια αιμοδοσίας

 • Άδεια ασθένειας τέκνων

 • Άδεια γονική για παρακολούθηση σχολικής επίδοσης τέκνου

 • Αναρρωτική άδεια

 • Άδεια εξετάσεων

 • Άδεια υπερεργασίας (για επιτηρητές στο ΚΠγ)


Ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  χορηγεί:

 • Άδεια κύησης

 • Άδεια λοχείας

 • Κανονική άδεια κυοφορίας

 • Άδεια 3μηνη (για ανατροφή 3ου παιδιού)

 • Άδεια 9μηνη ανατροφής ή μειωμένο ωράριο

 • Άδεια 6μηνη ανατροφής (για γέννηση δίδυμων, τρίδυμων κ.τ.λ.)

 • Άδεια για επιστημονικούς ή επιμορφωτικούς λόγους

 • Άδεια αιρετών ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμού

 • Άδεια άνευ αποδοχών για ανατροφή τέκνου

 • Άδεια συνδικαλιστική

 • Άδεια άνευ αποδοχών (έως 1 μήνα)

 • Άδεια αθλητική

 • Άδεια μετεκπαίδευσης – εφεδρείας


Το Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. χορηγεί:

 • Άδεια άνευ αποδοχών > 1 μήνα (όχι για ανατροφή τέκνου)ΑΔΕΙΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ:
Ο Διευθυντής / Η Διευθύντρια του σχολείου χορηγεί:
 

 • Κανονική άδεια

 • Άδεια γάμου – θανάτου

 • Άδεια για γέννηση τέκνου (σε άντρες εκπαιδευτικούς)

 • Άδεια άσκησης εκλογικού δικαιώματος

 • Άδεια για συμμετοχή σε δίκη

 • Κανονική άδεια για μεταγγίσεις αίματος (22 ημερών)

 • Ειδική άδεια γονική (10 ημερών)

 • Άδεια γονική νοσηλείας τέκνου έως 18 ημερών (30 ημέρες άνευ αποδοχών)

 • Άδεια αναπηρίας

 • Άδεια αιμοδοσίας

 • Άδεια γονική για παρακολούθηση σχολικής επίδοσης τέκνου

 • Αναρρωτική άδεια

 • Άδεια φοιτητική – εξετάσεων

 • Άδεια υπερεργασίας (για επιτηρητές στο ΚΠγ)


Ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  χορηγεί:
 

 • Άδεια κύησης

 • Άδεια λοχείας

 • Μειωμένο ωράριο για ανατροφής τέκνου έως 2 ετών

 • Άδεια για επιστημονικούς ή επιμορφωτικούς λόγους

 • Άδεια αιρετών ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμού

 • Άδεια 4μηνη άνευ αποδοχών για ανατροφή τέκνου

 • Άδεια συνδικαλιστική

 • Άδεια μετεκπαίδευσης – εφεδρείας


ΑΔΕΙΕΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ:
Ο Διευθυντής / Η Διευθύντρια του σχολείου χορηγεί: 

 • Ειδική άδεια γονική (10 ημερών)

 • Άδεια γονική νοσηλείας τέκνου έως 18 ημερών (30 ημέρες άνευ αποδοχών)

 • Αναρρωτική άδεια

Ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  χορηγεί:

 • Άδεια κύησης

 • Άδεια λοχείας

 • Άδεια 4μηνη άνευ αποδοχών για ανατροφή τέκνου

 

Για το Δ.Σ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ              H ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ            ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΟΥΤΑ

 

Βασική Κατηγορία: 

Νέα από το Π.Α.ΜΕ

Τελευταία νέα

Τα πιο διαβασμένα