Σημαντικά

Αποφάσεις για συμμετοχή στις κινητοποιήσεις έχουν πάρει και οι:

ΕΛΜΕ: Πειραιά, Γ΄ Αθήνας, Β΄ Αθήνας, Νότιας Αθήνας, ΣΤ΄ Αθήνας, Γ΄  Δυτ. Αττικής, Δ΄ Αν. αττικής, Κέρκυρας

ΣΕΠΕ: "Σωκράτης", " Γ. Σεφέρης", "Ρόζα Ιμβριώτη", Χαϊδαρίου, "Ν. Πλουμπίδης", "Αριστοτέλης"

 

Εδώ και τώρα αυξήσεις στους μισθούς, στις συντάξεις, στις κοινωνικές παροχές.